Phát triển

Tìm hiểu về lệnh DROP TABLE trong SQL

Trang Vũ 25-10-2023
Tìm hiểu về lệnh DROP TABLE trong SQL

SQL (Structured Query Language) là một ngôn ngữ quản lý cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và phổ biến. Một trong những tác vụ quan trọng trong SQL là xử lý dữ liệu trong các bảng. Để xóa một bảng, chúng ta sử dụng câu lệnh DROP TABLE. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng câu lệnh này.

1. Cú pháp sử dụng DROP TABLE trong SQL

Câu lệnh DROP TABLE trong SQL cho phép xóa một bảng khỏi cơ sở dữ liệu. Dưới đây là cú pháp cơ bản của câu lệnh:

DROP TABLE table_name;

Trong đó:

 • DROP TABLE: Là cú pháp xác định rằng bạn đang thực hiện việc xóa một bảng.
 • table_name: Là tên của bảng mà bạn muốn xóa.

Xem thêm bài viết về SQL:

- Procedure trong SQL

- SELECT INTO trong SQL

- Các kiểu dữ liệu trong mysql

2. Tác động của lệnh DROP TABLE đến cơ sở dữ liệu

Khi bạn sử dụng câu lệnh DROP TABLE, hệ thống sẽ xóa hoàn toàn bảng được chỉ định cùng với tất cả các dữ liệu và cấu trúc liên quan đến bảng. Điều này bao gồm cả các cột, ràng buộc, chỉ mục và quyền truy cập. Việc xóa bảng là một hành động không thể hoàn tác, vì vậy cần phải thực hiện cẩn thận và đảm bảo rằng bạn đã sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện tác vụ này.

Ví dụ

Giả sử chúng ta có một cơ sở dữ liệu đơn giản với bảng customers chứa thông tin về khách hàng. Để xóa bảng này, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh như sau:

DROP TABLE customers;

Sau khi thực hiện câu lệnh này, bảng customers sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu và mọi thông tin liên quan sẽ bị mất.

3. Ví dụ

Ở ví dụ này, một bảng có tên “categories” khỏi database

 • Chúng ta tạo bảng categories và thêm dữ liệu:
CREATE TABLE categories
(
  CategoryID INT NOT NULL PRIMARY KEY, 
  CategoryName VARCHAR(50) NOT NULL,
  ItemDescription VARCHAR(50) NOT NULL
);
INSERT INTO categories
( 
  CategoryID, CategoryName, ItemDescription
)
VALUES
( 
  1, 'Beverages', 'SoftDrink'
),
( 
  2, 'Condiments', 'Sweet and Savoury sauces'
), 
( 
  3, 'Confections', 'Sweet bread'
)

Chúng ta có được bảng như sau:

 • Chúng ta thực hiện xóa bảng categories:
DROP TABLE `categories`

4. Một số lưu ý

 • Sao lưu dữ liệu: Trước khi xóa bất kỳ bảng nào, hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu dữ liệu quan trọng. Việc xóa bảng có thể gây mất mát dữ liệu lớn nếu không thực hiện cẩn thận.
 • Kiểm tra quyền truy cập: Đảm bảo rằng bạn có đủ quyền truy cập để thực hiện việc xóa bảng. Một số người dùng có thể bị hạn chế quyền để tránh xóa bất kỳ dữ liệu quan trọng nào.

Tổng kết

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về lệnh DROP TABLE trong SQL. Việc xóa bảng là một quyết định quan trọng và cần phải đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ tác động của nó đối với dữ liệu và cấu trúc cơ sở dữ liệu. Bạn hãy cẩn thận khi sử dụng nhé!


Stringee Communication APIs là giải pháp cung cấp các tính năng giao tiếp như gọi thoại, gọi video, tin nhắn chat, SMS hay tổng đài CSKH cho phép tích hợp trực tiếp vào ứng dụng/website của doanh nghiệp nhanh chóng. Nhờ đó giúp tiết kiệm đến 80% thời gian và chi phí cho doanh nghiệp bởi thông thường nếu tự phát triển các tính năng này có thể mất từ 1 - 3 năm.

Bộ API giao tiếp của Stringee hiện đang được tin dùng bởi các doanh nghiệp ở mọi quy mô, lĩnh vực ngành nghề như TPBank, VOVBacsi24, VNDirect, Shinhan Finance, Ahamove, Logivan, Homedy,  Adavigo, bTaskee…

Quý bạn đọc quan tâm xin mời đăng ký NHẬN TƯ VẤN TẠI ĐÂY: