Payment

Chính sách bảo mật

Ngày có hiệu lực: 03/30/2017

Công ty Cổ phần Stringee (gọi tắt: Stringee) hiểu rằng người dùng quan tâm đến các thông tin của họ được sử dụng, chia sẻ. Nhận biết được điều đó, chúng tôi rất coi trọng đến quyền riêng tư của người dùng. Vui lòng đọc thêm thông tin về Chính sách bảo mật của chúng tôi bên dưới. Bằng cách truy cập trang web của Stringee tại http://www.stringee.com hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn chấp nhận các thông lệ và chính sách được nêu trong Chính sách bảo mật này.

Chính sách bảo mật này bao gồm những gì?

Chính sách bảo mật này đề cập đến cách Stringee thu thập và xử lý thông tin khi bạn truy cập trang web, cung cấp các thông tin trang web và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nó cũng mô tả các lựa chọn có sẵn cho bạn liên quan đến việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin này. Chính sách này không áp dụng cho các hoạt động của các công ty mà Stringee không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc cho các cá nhân mà Stringee không tuyển dụng hoặc quản lý.

Stringee thu thập thông tin gì từ người dùng?

Chúng tôi thu thập và lưu trữ các loại thông tin sau từ người dùng:

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi:

Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên trang web hoặc cung cấp cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác. Các loại thông tin được thu thập bao gồm tên, địa chỉ email và bất kỳ dữ liệu nào khác mà người dùng chủ động cung cấp. Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định, nhưng sau đó bạn có thể không tận dụng được nhiều tính năng đặc biệt của chúng tôi. Thông tin bạn cung cấp được sử dụng cho các mục đích như đáp ứng yêu cầu của bạn về một số thông tin, sản phẩm và dịch vụ nhất định, tùy chỉnh quảng cáo và nội dung bạn thấy cũng như liên lạc với bạn về các sản phẩm đặc biệt và các tính năng mới.

Chúng tôi thu thập nhưng không lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của bạn. Đối tác làm hệ thống thanh toán của chúng tôi tuân thủ PCI-DSS sẽ lưu trữ thông tin này.

Thông tin được thu thập tự động:

Giống như hầu hết các trang web và nhà cung cấp nền tảng, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định và lưu trữ thông tin đó trong các tệp nhật ký. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ giao thức Internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), trang giới thiệu/thoát, tệp được xem trên trang web của chúng tôi (ví dụ: trang HTML, đồ họa, v.v.), hệ điều hành, ngày/giờ đóng dấu và/hoặc dữ liệu luồng nhấp chuột để phân tích các xu hướng tổng hợp và quản lý trang web cũng như nền tảng. Địa chỉ IP được mã hóa để bảo mật sau 30 ngày.

Chúng tôi không liên kết dữ liệu được thu thập tự động này với thông tin khác mà chúng tôi thu thập về bạn.

Liên lạc qua email:

Chúng tôi có thể nhận được thư từ bạn liên quan đến Trang web và các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các câu hỏi về Chính sách bảo mật này, tương tác hỗ trợ khách hàng hoặc các vấn đề khác.

Về Cookies

Stringee và các đối tác của mình sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi chuyển động của người dùng trên trang web và để thu thập thông tin nhân khẩu học về toàn bộ cơ sở người dùng của chúng tôi. Bạn có thể kiểm soát việc sử dụng cookie ở cấp trình duyệt riêng lẻ, nhưng nếu bạn chọn tắt cookie, điều đó có thể hạn chế việc bạn sử dụng một số tính năng hoặc chức năng trên trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi hợp tác với bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên Trang web của chúng tôi hoặc quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác. Đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ như cookie để thu thập thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web này và các trang web khác nhằm cung cấp cho bạn quảng cáo dựa trên các hoạt động và sở thích duyệt web của bạn.

Làm thế nào để chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập từ bạn?

Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn và tất cả người dùng của chúng tôi những dịch vụ tốt nhất có thể và trải nghiệm người dùng tích cực. Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập từ bạn theo các cách sau:

 • Để cung cấp, duy trì, điều chỉnh và cải thiện Trang web và dịch vụ của chúng tôi;
 • Để cung cấp cho bạn dịch vụ hỗ trợ khách hàng và khắc phục sự cố;
 • Để thông báo cho bạn về các bản cập nhật và lỗi của dịch vụ;
 • Để yêu cầu phản hồi hoặc tham gia vào các cuộc khảo sát trực tuyến;
 • Để giải quyết tranh chấp;
 • Để xác minh danh tính của bạn;
 • Để tùy chỉnh, đo lường và cải thiện dịch vụ, phần mềm của Stringee và trang web của chúng tôi;
 • Để tổ chức và thực hiện các hoạt động tiếp thị hoặc quảng cáo/ưu đãi, cuộc thi, trò chơi và các sự kiện tương tự của Stringee. Nếu bạn không muốn nhận những ưu đãi này, vui lòng gửi email cho chúng tôi để hủy đăng ký hoặc nhấp vào liên kết hủy đăng ký có trong những email này;
 • Để giúp bạn giải đáp các thắc mắc mà bạn có thể có về Chính sách quyền riêng tư này.
 • Để bảo vệ Stringee, bạn và những người khác sử dụng Trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Stringee có chia sẻ bất kỳ thông tin nhận được không?

Chúng tôi không cho thuê hay bán thông tin của bạn cho bất kỳ ai. Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với các tổ chức hoặc cá nhân khác bên ngoài Stringee, trừ những trường hợp được mô tả bên dưới.

Với các chi nhánh và đối tác kinh doanh đáng tin cậy hợp tác với chúng tôi để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi hoặc trong việc thu thập, lưu trữ hoặc xử lý thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ cung cấp cho họ thông tin họ cần để thực hiện các nghĩa vụ cụ thể của mình và chúng tôi yêu cầu họ làm như vậy dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân thủ Chính sách bảo mật này cũng như bất kỳ biện pháp bảo mật và an ninh thích hợp nào khác.

Khi chúng ta tin rằng điều đó là cần thiết để:

 • đáp ứng mọi luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể thi hành của chính phủ.
 • thực thi Điều khoản dịch vụ, bao gồm cả việc điều tra các hành vi vi phạm tiềm ẩn.
 • phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật.
 • bảo vệ hoặc ngăn ngừa tổn hại đến các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Stringee, bạn, những người dùng khác hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc sự cho phép của pháp luật.

Trong một số trường hợp nhất định, Stringee có thể được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của các cơ quan công quyền, bao gồm đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật.

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Tổng hợp một cách công khai với các đối tác của mình. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin công khai để hiển thị các xu hướng về việc sử dụng chung Trang web và dịch vụ của chúng tôi. Thông tin của bạn có thể được lưu trữ và xử lý tại Việt Nam hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà Stringee, các chi nhánh, công ty con hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Stringee duy trì máy chủ. Như vậy, Stringee bảo lưu quyền chuyển thông tin của bạn ra bên ngoài quốc gia mà bạn sinh sống. Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi và các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với bất kỳ hoạt động chuyển nhượng nào như vậy.

Nếu Stringee tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào và thông báo cho những người dùng bị ảnh hưởng trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao hoặc tuân theo một chính sách quyền riêng tư khác. Bạn sẽ được thông báo qua email và/hoặc thông báo nổi bật trên Trang web của chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin của bạn, cũng như bất kỳ lựa chọn nào bạn có thể có liên quan đến thông tin của mình.

Thông tin về tôi có được bảo mật không?

Thông tin tài khoản Stringee của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu vì sự riêng tư và bảo mật của bạn. Bạn cần đảm bảo quyền truy cập được phép vào tài khoản và thông tin của mình bằng cách chọn và bảo vệ mật khẩu của bạn một cách thích hợp, đồng thời hạn chế quyền truy cập vào máy tính và trình duyệt của bạn bằng cách đăng xuất sau khi bạn truy cập xong tài khoản của mình.

Khi bạn nhập thông tin nhạy cảm (chẳng hạn như số thẻ tín dụng hoặc thông tin đăng nhập) vào biểu mẫu của chúng tôi, chúng tôi sẽ mã hóa việc truyền thông tin đó bằng công nghệ lớp cổng bảo mật (SSL). Stringee nỗ lực bảo vệ thông tin người dùng để đảm bảo rằng thông tin tài khoản người dùng được giữ kín.  Tuy nhiên, Stringee không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin tài khoản người dùng. Việc nhập hoặc sử dụng trái phép, lỗi phần cứng hoặc phần mềm và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật của thông tin người dùng bất cứ lúc nào. Để biết thêm thông tin về các biện pháp bảo mật mà Stringee sử dụng liên quan đến Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@stringee.com.

Bạn có thể thay đổi cài đặt bảo mật của hồ sơ của mình thông qua cổng tài khoản của mình. Nếu bạn tin rằng một hồ sơ trái phép đã được tạo về bạn, bạn có thể yêu cầu xóa hồ sơ đó bằng cách liên hệ với chúng tôi tại info@stringee.com

Diễn đàn hỗ trợ Stringee yêu cầu bạn phải là khách hàng hiện tại của Stringee để đăng bài lên đó. Hồ sơ và cài đặt của bạn có thể được quản lý thông qua cài đặt tài khoản chung của bạn. Để xóa hồ sơ của bạn, bạn cần hủy tài khoản Stringee của mình.

Stringee không chịu trách nhiệm về chính sách quyền riêng và/hoặc thực tiễn trên các trang web khác hoặc các trang web chứa các liên kết đến các trang web khác. Khi liên kết đến một trang web khác, người dùng nên đọc chính sách bảo mật được nêu trên trang web đó. Chính sách quyền riêng tư này chỉ điều chỉnh thông tin được thu thập trên Trang web.

Trang web của chúng tôi cũng bao gồm các tính năng của mạng xã hội, chẳng hạn như nút thích Facebook và các Tiện ích, chẳng hạn như nút Chia sẻ điều này hoặc các chương trình nhỏ tương tác chạy trên Trang web của chúng tôi. Các tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang bạn đang truy cập trên trang web của chúng tôi và có thể đặt cookie để cho phép tính năng hoạt động bình thường. Tiện ích và tính năng của mạng xã hội được lưu trữ bởi bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên Trang web của chúng tôi. Tương tác của bạn với các tính năng này được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của công ty cung cấp tính năng đó.

Xin lưu ý rằng bất cứ khi nào bạn tự nguyện đăng thông tin lên các khu vực công khai trên Trang web hoặc bất kỳ diễn đàn công khai nào khác, thông tin đó đều có thể được truy cập bởi công chúng.

Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát thông tin được đăng lên blog. Bạn sẽ cần liên hệ hoặc đăng nhập vào ứng dụng của bên thứ ba nếu bạn muốn xóa thông tin đã được đăng lên phần bình luận. Để tìm hiểu cách ứng dụng của bên thứ ba sử dụng thông tin của bạn, vui lòng xem lại chính sách bảo mật của họ.

Chúng tôi cũng hiển thị Câu chuyện thành công của những khách hàng hài lòng trên trang web của chúng tôi bên cạnh các xác nhận khác. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể đăng Câu chuyện thành công của bạn cùng với tên của bạn. Nếu bạn muốn cập nhật hoặc xóa lời chứng thực của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại info@stringee.com

Stringee cho phép bạn truy cập thông tin sau về bạn với mục đích xem và trong một số trường hợp nhất định, cập nhật thông tin đó bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc liên hệ với chúng tôi tại info@stringee.com.  Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu truy cập của bạn trong vòng 30 ngày. Danh sách này sẽ thay đổi khi Trang web thay đổi. Hiện tại bạn có thể truy cập các thông tin sau:

 • thông tin tài khoản,
 • thông tin người dùng,
 • sở thích của người dùng và
 • nội dung video và hình ảnh trong tài khoản của bạn.

 

Tôi có những lựa chọn nào khác?

Như đã nêu trước đây, bạn luôn có thể chọn không tiết lộ thông tin, mặc dù điều đó có thể cần thiết để tận dụng một số tính năng nhất định của Stringee.

Khi có yêu cầu, Stringee sẽ cung cấp cho bạn thông tin về việc chúng tôi có giữ hoặc xử lý thay mặt cho bên thứ ba bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn hay không. Để yêu cầu thông tin này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@stringee.com

Bạn có thể thêm hoặc cập nhật một số thông tin nhất định trên các trang, chẳng hạn như những thông tin được liệt kê trong phần “Tôi có thể truy cập thông tin gì” ở trên. Tuy nhiên, khi bạn cập nhật thông tin, chúng tôi thường lưu giữ một bản sao thông tin chưa được chỉnh sửa trong hồ sơ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn đang hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Bạn có thể yêu cầu xóa tài khoản Stringee của mình hoặc nếu bạn muốn hủy tài khoản của mình hoặc yêu cầu chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn nữa để cung cấp dịch vụ cho bạn, hãy liên hệ với chúng tôi tại info@stringee.com.  Xin lưu ý rằng một số thông tin có thể vẫn còn trong hồ sơ của chúng tôi sau khi xóa tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Stringee có thể sử dụng địa chỉ email của người dùng để gửi các bản cập nhật, bản tin hoặc tin tức về Trang web hoặc các dịch vụ của Stringee. Xin lưu ý rằng nếu bạn không muốn nhận thông báo pháp lý từ chúng tôi, chẳng hạn như Chính sách quyền riêng tư này, những thông báo pháp lý đó sẽ vẫn chi phối việc bạn sử dụng Trang web và bạn có trách nhiệm xem xét các thông báo pháp lý đó để biết các thay đổi.

Bạn có thể chọn ngừng nhận bản tin hoặc email tiếp thị của chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký có trong những email, truy cập tùy chọn email trong trang cài đặt tài khoản của bạn hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại info@stringee.com

Thông tin liên quan đến dữ liệu được thu thập cho các nhà phát triển của chúng tôi và các khách hàng khác

Stringee thừa nhận rằng bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân của mình. Stringee thu thập thông tin dưới sự chỉ đạo của các nhà phát triển, các khách hàng khác và không có mối quan hệ trực tiếp với người dùng cuối có dữ liệu cá nhân mà Stringee xử lý. Nếu bạn là khách hàng của một trong những nhà phát triển của chúng tôi hoặc khách hàng khác sử dụng dịch vụ của chúng tôi và không muốn được họ liên hệ nữa, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phát triển hoặc khách hàng khác của chúng tôi mà bạn tương tác. Chúng tôi có thể chuyển một số thông tin liên quan đến dữ liệu được thu thập cho các nhà phát triển của chúng tôi hoặc các khách hàng khác cho các công ty giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình. Việc chuyển thông tin như vậy cho các bên thứ ba tiếp theo được quy định trong các thỏa thuận dịch vụ giữa Stringee và các nhà phát triển của nó hoặc các khách hàng khác.

Người dùng cuối tìm cách truy cập hoặc tìm cách sửa, đổi hoặc xóa dữ liệu không chính xác nên chuyển truy vấn của mình tới nhà phát triển của Stringee hoặc khách hàng khác (người kiểm soát dữ liệu). Nếu được yêu cầu xóa dữ liệu, chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 30 ngày.

Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý thay mặt cho các nhà phát triển của chúng tôi và các khách hàng khác trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp dịch vụ cho nhà phát triển của chúng tôi hoặc khách hàng khác Stringee sẽ giữ lại thông tin này khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi .

Những thay đổi đối với Chính sách bảo mật

Stringee có thể thay đổi Chính sách bảo mật này theo thời gian vì bất kỳ lý do gì. Việc sử dụng thông tin chúng tôi thu thập bây giờ phải tuân theo Chính sách bảo mật có hiệu lực tại thời điểm thông tin đó được sử dụng. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào hoặc thay đổi trong cách chúng tôi sử dụng thông tin, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc bằng cách đăng thông báo trên Trang web trước khi thay đổi có hiệu lực. Người dùng bị ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư khi họ sử dụng Trang web sau khi những thay đổi đó được đăng lần đầu tiên.

Những câu hỏi hoặc sự liên quan

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về quyền riêng tư tại Stringee, vui lòng gửi cho chúng tôi một tin nhắn chi tiết tới info@stringee.com.  Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết mối quan tâm của bạn.