Các tính năng chính

Stringee PCC API được xây dựng 100% dựa trên Stringee Call API, do đó có tất cả các ưu điểm của Call API

Khả năng tích hợp

Tích hợp được với tất cả các CRM/ERP/Web/App/...

Điều phối cuộc gọi tới đúng Agent

Tuỳ chỉnh tập Agent cho mỗi cuộc gọi, điều phối đúng Agent gặp đúng khách hàng

Call events

Lưu trữ được tất cả các sự kiện cuộc gọi, file ghi âm, tạo được các báo cáo tuỳ chỉnh

Tuỳ chỉnh quyền gọi ra

Tuỳ chỉnh quyền gọi ra cho từng Agent, từng đầu số,...

Các tính năng khác

...

IVR

Hỗ trợ nhiều node, nhiều tầng với việc chuyển qua lại giữa các node và các tầng không giới hạn

...

IVR to Queue

Chuyển từ IVR vào các Queue khác nhau hoặc cho phép khách hàng gọi sẽ vào luôn các Queue mà không cần vào IVR

...

Number

Nhiều hotline khác nhau, cấu hình được gọi hotline nào vào IVR nào hoặc Queue nào

...

Queue

Nhiều Queue hỗ trợ khách hàng khác nhau

...

Group

Nhiều nhóm Agent khác nhau

...

Độ ưu tiên của Group

Một Queue có thể có nhiều nhóm Agent hỗ trợ, trong đó có thể chọn 1 hoặc nhiều nhóm Agent có độ ưu tiên cao hơn

...

Độ ưu tiên của khách hàng

Mỗi khách hàng có thể được đánh độ ưu tiên khác nhau; khách hàng có độ ưu tiên cao hơn khi vào Queue sẽ được xếp lên đểphục vụ trước

...

Business hours

Có thể thiết lập giờ làm việc, ngoài giờ làm việc có thể thiết lập lời thông báo

...

Call recording

Bật/tắt ghi âm với từng Queue

...

Blacklist numbers

Chặn số điện thoại spam hoặc quấy rồi

...

Wrap-up time after calls

Sau mỗi cuộc gọi, cho Agent 1 khoảng thời gian trước khi đổ cuộc gọi mới vào, để Agent có thể nhập liệu

...

Gặp Agent gần nhất

Khách hàng gọi lại vào hệ thống sẽ được gặp ưu tiên gặp Agent trước đó đã phục vụ, nếu Agent đó bận mới chuyển sang Agent khác

...

Skill-based routing

phân nhóm theo kỹ năng hoặc bất cứ thuộc tính nào của Agent

...

Transfer call

Chuyển cuộc gọi cho Agent khác

...

Wait agent answer timeout

Cho phép cấu hình thời gian tối đa để Agent nghe máy, sau khoảng thời gian này mà Agent không nghe máy cuộc gọi sẽ tự động chuyển sang Agent khác

...

Hỗ trợ nhiều thiết bị

Mobile App, Web App, SIP Softphone (3CX, Zoiper, …), SIP IP Phone

...

Conferencing

Đàm thoại nhiều bên

...

Và nhiều tính năng khác

Và nhiều tính năng khác