Stringee đạt chứng nhận bảo mật an toàn thông tin (pentest) của CyStack

Phát hành 27-12-2023

Tháng 11/2022, Stringee chính thức được xác nhận đạt đủ điều kiện chứng nhận bảo mật an toàn thông tin (penetration testing) từ công ty cổ phần CyStack Việt Nam – đơn vị thẩm định, đánh giá và công nhận tiêu chuẩn dịch vụ an ninh mạng.

Kinh doanh 59 ngày trước
Stringee đạt chứng nhận bảo mật an toàn thông tin (pentest) của CyStack

Bắt đầu dùng thử 30 ngày

Tích hợp Voice Call, Video Call, SMS, Chat vào ứng dụng, website của bạn

Dùng thử miễn phí