Tặng bạn eBook: “Lập trình PHP từ cơ bản đến nâng cao”

Phát hành 11-07-2024

PHP đã trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển web. PHP không chỉ là công cụ lập trình linh hoạt mà còn là nền tảng cho nhiều dự án web lớn nhỏ trên toàn thế giới. Hiểu biết sâu về PHP giúp các nhà lập trình tự tin trong việc thiết kế, phát triển và duy trì các ứng dụng web, cũng như mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

eBooks 12 ngày trước
Tặng bạn eBook: “Lập trình PHP từ cơ bản đến nâng cao”

Bắt đầu dùng thử 30 ngày

Tích hợp Voice Call, Video Call, SMS, Chat vào ứng dụng, website của bạn

Dùng thử miễn phí