Phát triển

End-to-end testing là gì? Các bước thực hiện end-to-end testing

Trang Vũ 30-05-2023
End-to-end testing là gì? Các bước thực hiện end-to-end testing

End-to-end testing là một phương pháp quan trọng trong quá trình kiểm thử phần mềm để đảm bảo tính hoàn chỉnh và đáng tin cậy của hệ thống. Bằng cách kiểm tra từ đầu đến cuối, từ các giao diện người dùng đến hệ thống backend, end-to-end testing giúp xác minh tính hoạt động chính xác và tương tác hợp lý giữa các thành phần. 

1. End-to-end testing là gì?

End-to-end testing là một loại kiểm thử phần mềm được thực hiện để đảm bảo tính hoạt động chính xác của một hệ thống hoặc ứng dụng trong môi trường thực tế, từ đầu vào người dùng đến đầu ra người dùng. Phương pháp này nhằm mô phỏng một quy trình hoàn chỉnh của hệ thống từ đầu đến cuối, kiểm tra tích hợp giữa các thành phần và xác nhận rằng hệ thống hoạt động như dự định.

Trong quá trình kiểm thử end-to-end, các kịch bản kiểm thử được tạo ra để mô phỏng các tình huống sử dụng thực tế, bao gồm các bước hoạt động, tương tác giữa các thành phần, và các dữ liệu đầu vào và đầu ra. Mục tiêu là đảm bảo rằng hệ thống hoạt động đúng cách và đáp ứng các yêu cầu và mong đợi của người dùng cuối.

End-to-end testing thường được thực hiện sau các giai đoạn kiểm thử khác như kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp. Nó tập trung vào việc kiểm tra tích hợp giữa các thành phần và đảm bảo rằng tất cả các phần tử của hệ thống hoạt động một cách hợp lý khi được kết hợp lại.

Kiểm thử end-to-end có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các kịch bản kiểm thử tự động hoặc bằng cách thực hiện kiểm thử thủ công. Phương pháp sử dụng sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của dự án và tài nguyên có sẵn.

2. Tại sao cần phải thực hiện end-to-end testing?

End-to-end testing mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho quá trình phát triển phần mềm và đảm bảo tính hoạt động chính xác của hệ thống. Dưới đây là một số lợi ích chính của end-to-end testing:

  • Đảm bảo tính hoạt động chính xác: End-to-end testing giúp xác minh rằng hệ thống hoạt động như dự định từ đầu đến cuối. Nó đảm bảo rằng các thành phần của hệ thống tương tác với nhau một cách chính xác, dữ liệu được chuyển đổi đúng cách và kết quả đáp ứng yêu cầu của người dùng.
  • Phát hiện lỗi tích hợp: End-to-end testing giúp phát hiện các lỗi tích hợp giữa các thành phần của hệ thống. Nó kiểm tra tích hợp, giao tiếp và tương tác giữa các phần tử để đảm bảo rằng chúng hoạt động hợp lý khi được kết hợp lại. Điều này giúp phát hiện và khắc phục các vấn đề liên quan đến tích hợp sớm, trước khi hệ thống được triển khai.
  • Đảm bảo chất lượng và đáng tin cậy: End-to-end testing đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và đáng tin cậy của hệ thống. Nó giúp xác minh rằng hệ thống đáp ứng các yêu cầu và mong đợi của người dùng, đồng thời đảm bảo rằng nó hoạt động đúng cách trong các kịch bản sử dụng thực tế.
  • Giảm rủi ro và chi phí: End-to-end testing giúp giảm rủi ro trong quá trình phát triển phần mềm. Bằng cách phát hiện lỗi và vấn đề sớm, nó giúp giảm nguy cơ các vấn đề phát sinh trong môi trường thực tế và tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong việc khắc phục các lỗi sau này. Điều này cũng giúp giảm thiểu thời gian và chi phí phát triển và bảo trì hệ thống.
  • Tăng sự tin cậy và niềm tin từ người dùng: End-to-end testing đảm bảo tính hoạt động chính xác và đáp ứng mong đợi của hệ thống. Điều này tạo ra niềm tin và sự tin cậy từ phía người dùng, giúp xây dựng hình ảnh tốt và đáng tin cậy về sản phẩm và dịch vụ.

3. Các bước thực hiện end-to-end testing

Các bước thực hiện end-to-end testing thường bao gồm:

Bước 1 - Xác định các kịch bản kiểm thử end-to-end: Xác định các tình huống sử dụng thực tế mà hệ thống sẽ phải đối mặt. Điều này bao gồm việc xác định các chức năng và tính năng quan trọng cần kiểm tra và xác định các luồng công việc khác nhau mà người dùng có thể sử dụng.

Bước 2 - Chuẩn bị môi trường kiểm thử và dữ liệu đầu vào: Thiết lập môi trường kiểm thử giống với môi trường sản xuất và chuẩn bị các dữ liệu đầu vào cần thiết để thực hiện các kịch bản kiểm thử. Điều này có thể bao gồm việc tạo cơ sở dữ liệu, cấu hình mạng, cài đặt phần mềm, và chuẩn bị tài nguyên hệ thống cần thiết.

Bước 3 - Thực hiện các bước kiểm thử từ đầu vào người dùng đến đầu ra người dùng: Thực hiện các kịch bản kiểm thử theo đúng luồng công việc và tương tác của người dùng. Điều này có thể bao gồm nhập liệu, tương tác với giao diện người dùng, xử lý dữ liệu và kiểm tra các hành động và phản hồi của hệ thống.

Bước 4 - Xác nhận tích hợp giữa các thành phần: Kiểm tra tích hợp và giao tiếp giữa các thành phần của hệ thống để đảm bảo rằng chúng hoạt động một cách đúng đắn. Điều này đảm bảo rằng các thông tin và dữ liệu được chuyển đổi và truyền qua các thành phần một cách chính xác và liên tục.

Bước 5 - Ghi nhận kết quả và xử lý các lỗi phát sinh: Ghi lại kết quả của mỗi kịch bản kiểm thử, bao gồm các lỗi và vấn đề phát sinh. Các lỗi được ghi lại và báo cáo để có thể được khắc phục sau này. Sau đó, tiến hành xử lý các lỗi phát sinh và đảm bảo rằng hệ thống đáp ứng đúng yêu cầu và mong đợi.

4. Các công cụ hỗ trợ end-to-end testing phổ biến nhất

Có nhiều công cụ hỗ trợ end-to-end testing mà bạn có thể sử dụng trong quá trình kiểm thử. Dưới đây là một số công cụ phổ biến trong lĩnh vực này:

Selenium

Selenium là một bộ công cụ phổ biến cho kiểm thử tự động giao diện người dùng (UI). Nó cung cấp khả năng điều khiển trình duyệt web và tự động hoá các tác vụ như nhập liệu, tương tác với các  phần tử trên trang web và kiểm tra các kết quả.

Cypress

Cypress là một công cụ kiểm thử độc lập dựa trên JavaScript, tập trung vào việc kiểm thử giao diện người dùng và kiểm thử end-to-end. Nó cung cấp khả năng ghi và chạy các kịch bản kiểm thử một cách dễ dàng và cho phép kiểm tra trong thời gian thực.

Appium

Appium là một công cụ mã nguồn mở cho phép kiểm thử tự động trên các ứng dụng di động, bao gồm cả ứng dụng di động iOS, Android và Windows. Nó cung cấp khả năng tương tác với các thành phần của ứng dụng như các nút, các trường nhập liệu và các hoạt động chuyển đổi giữa các màn hình.

JUnit và TestNG

JUnit và TestNG là các framework kiểm thử phổ biến trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm Java. Chúng cung cấp các công cụ và khung thức cho việc viết và chạy các kịch bản kiểm thử tự động, bao gồm cả end-to-end testing.

Postman

Postman là một công cụ phát triển và kiểm thử API. Nó cho phép gửi các yêu cầu HTTP đến API và kiểm tra kết quả trả về, đồng thời cung cấp khả năng tự động hoá các kịch bản kiểm thử API.

SoapUI

SoapUI là một công cụ kiểm thử dựa trên giao thức SOAP (Simple Object Access Protocol) cho việc kiểm thử các dịch vụ web. Nó cung cấp khả năng tạo và chạy các kịch bản kiểm thử SOAP, xác nhận tích hợp và kiểm tra đáp ứng của dịch vụ web.

JMeter

JMeter là một công cụ kiểm thử hiệu suất và tải trang web. Nó cho phép tạo và thực hiện các kịch bản kiểm thử với tải đồng thời cao và xác định khả năng chịu tải của hệ thống.

Các công cụ trên chỉ là một số ví dụ và có thể có nhiều công cụ khác phù hợp với nhu cầu và yêu cầu cụ thể của dự án. Việc lựa chọn công cụ phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình, nền tảng, loại ứng dụng và mục tiêu kiểm thử.

Tạm kết

Với vai trò quan trọng của nó trong quá trình kiểm thử phần mềm, end-to-end testing đóng góp vào việc nâng cao chất lượng cũng như độ tin cậy của các ứng dụng và hệ thống phần mềm.

Qua bài viết trên đây, hy vọng bạn đã nắm được được các khía cạnh khác nhau của thử nghiệm End-to-end testing như khái niệm, lợi ích và quy trình kiểm thử hệ thống.


Stringee API cung cấp các tính năng như gọi thoại, gọi video, tin nhắn chat, SMS hay tổng đài chăm sóc khách hàng (CSKH) có thể được nhúng trực tiếp vào các ứng dụng/website của doanh nghiệp nhanh chóng. Điều này giúp tiết kiệm đến 80% thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, trong khi nếu tự phát triển các tính năng này có thể mất từ 1 - 3 năm.