Nâng cao chất lượng tư vấn của nhân viên

Các cuộc gọi có báo cáo và ghi âm để phục vụ đánh giá chất lượng tư vấn của nhân viên, đồng thời nhân viên vẫn tiện lợi khi liên hệ với khách hàng bất cứ đâu qua mobile app.

Tránh bị mất khách hàng khi nhân viên nghỉ việc

Số điện thoại là của doanh nghiệp nên có thể thu hồi và cấp cho nhân viên khác bất cứ lúc nào.

Tiết kiệm cước phí

Với giải pháp Mobile SIP Trunking của các nhà mạng, cước phí tiết kiệm đến 60% khi gọi cho khách hàng. Nhân viên gọi nội bộ cho nhau miễn phí.

Cách thức hoạt động1

Mua số tổng đài (hotline)

Mua số mới trên Stringee hoặc chuyển số có sẵn của bạn sang Stringee, chúng tôi hỗ trợ tất cả các mạng theo chuẩn SIP Trunking.


2

Cài đặt ứng dụng cho nhân viên

Cài đặt ứng dụng Stringee Softphone có sẵn, hoặc tích hợp tính năng gọi vào app có sẵn của doanh nghiệp của bạn.


3

Gọi cho khách hàng

Nhân viên của bạn có thể dùng app để gọi cho khách hàng, hoặc nghe cuộc gọi đến từ khách hàng ngay trên app.


4

Báo cáo, phân tích

Bạn có thể xem báo cáo chi tiết về các cuộc gọi, các hoạt động của nhân viên, cũng như có thể nghe lại toàn bộ các cuộc gọi.

THE STRINGEE EXPERIENCE

Quality, Support, Scalability

TRY IT FREE