Increase efficiency, save resources

Reach more customers (hundreds thousands of customers) than the traditional way that employees call each customer one by one.

Personalize and inprove interaction

Messages are personalized for each customer, improve customer interaction with the company and products.

Get customer feedback

Receive customer feedback by IVR, record customer messages, or enable customers contact with sales.

Cách thức hoạt động1

Mua 1 số SIP

Mua 1 số mới trên Stringee hoặc chuyển số có sẵn của bạn sang Stringee, chúng tôi hỗ trợ tất cả các mạng theo chuẩn SIP Trunking.


2

Ứng dụng của bạn gọi API để tạo cuộc gọi

Ứng dụng của bạn gọi Stringee API để tạo cuộc gọi đến 1 danh sách khách hàng trong cơ sở dữ liệu của bạn. Có thể chọn số bất kỳ (ở bước 1) để gọi, ví dụ có thể chọn số nội mạng để có chi phí tiết kiệm nhất.


3

Người nhận nhấc máy và nghe thông điệp

Thông điệp có thể là file ghi âm sẵn, hoặc là văn bản đã được Stringee chuyển thành giọng nói trước khi gọi đi. Nếu là văn bản thì có thể cá nhân hoá các thông điệp này phù hợp với từng khách hàng.


4

Người nhận phản hồi

Có thể yêu cầu khách hàng phản hồi bằng cách nhấn phím, ghi âm lời nhắn hoặc nhấn 1 phím nào đó để kết nối với nhân viên của bạn.


5

Báo cáo, phân tích

Bạn có thể xem báo cáo chi tiết về các cuộc gọi, tỷ lệ nghe máy, tỷ lệ phản hồi, chi tiết các phản hồi...

THE STRINGEE EXPERIENCE

Quality, Support, Scalability

TRY IT FREE