Bring amazing experiences to your users.

Users can contact to each other via app for free (or very cheap cost). It is very convenient and confidential without having to reveal the phone number to each other.

Receive calls even if the app is not running

Even if the app is not running, users can receive incoming calls through Push Notification which is already embeded in Stringee SDK.

Monitor users’ activities better

Users connect to each other directly on your app without using a 3-party app or through telcos so that you can better understand the behavior of users, monitor calls’ history.

Phù hợp với các app1

Ứng dụng gọi xe

Tính năng gọi điện miễn phí sẽ giúp tài xế và hành khách có thể liên lạc trực tiếp với nhau qua app mà không mất tiền điện thoại, cũng như bảo vệ được số điện thoại cá nhân.


2

Ứng dụng rao vặt, thương mại điện tử

Tính năng gọi điện miễn phí ngay trong app sẽ giúp người bán và người mua liên lạc với nhau thuận tiện hơn.


3

Ứng dụng dạng "nhà cung cấp - người tiêu dùng"

Bất cứ ứng dụng nào cung cấp dịch vụ cho 2 phía người dùng, ví dụ: ứng dụng đặt bàn ăn, ứng dụng tư vấn luật sư, ứng dụng tư vấn bác sĩ,...


THE STRINGEE EXPERIENCE

Quality, Support, Scalability

TRY IT FREE