Gửi tin nhắn theo ngữ cảnh

Gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng, chúc mừng sinh nhật, xác nhận đơn hàng, mã xác thực OTP, các thông báo về khuyến mãi, giảm giá, hàng mới về,... với 1 API duy nhất của chúng tôi.


SMS API

Một số ứng dụng

Gửi tin nhắn đúng thời điểm

Tin nhắn SMS được gửi đúng thời điểm sẽ làm tăng sự hài lòng cho khách hàng của bạn

Xác thực 2 lớp

Gửi mã OTP qua SMS để tăng bảo mật

Tin nhắn tiếp thị

Gửi tin nhắn tiếp thị, giới thiệu sản phẩm của bạn đến khách hàng

Tích hợp với bất kỳ hệ thống phần mềm nào

Bắt đầu tích hợp ngay với bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào

Xem tài liệu